AKTUALNOŚCI

 

TARGI ENEX 2016 

Pragniemy serdecznie podziękować za odwiedziny naszego stoiska na tegorocznych Targach Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia w Kielcach w dniach 30-31.03.2016r.  

 

Targi Enex 2016

 

 

 

 


_________________________________________________________


Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko E-62 podczas XIV Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia w Kielcach.


Odnawialne źródła energii zakrólują od 30 do 31 marca 2016 :)

Zapraszamy !!!

 

________________________________________________________________

 

"Postaw na Słońce"

Laboratorium Fotowoltaiki objęło patronat i nadzoruje merytorycznie program „Postaw na Słońce” realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

postaw na slonce

Program ma na celu upowszechnienie wśród Polaków wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

Wiedza Polaków o Odnawialnych Źródłach Energii jest niewielka. Tak wynika z badania opinii przeprowadzonego na zlecenie Fundacji BOŚ we wrześniu tego roku. Dwie trzecie obywateli nie wie, czym są Odnawialne Źródła Energii. Ankietowani proszeni o dokładne wyjaśnienie pojęcia podkreślali, e kojarzy im się głownie z energią wiatrową (35 proc.) lub słoneczną (20 proc.) . Aż 95 proc. ankietowanych nie odróżnia kolektorów słonecznych od modułów fotowoltaicznych. Nie wie zatem, że kolektory słoneczne podgrzewają wodę, a panele fotowoltaiczne przekształcają energię słońca w elektryczną. Co dziesiąty Polak nie wie, że są środki publiczne na wspieranie mikroinstalacji fotowoltaicznych we własnym domu, które pozwalają na „samodzielną” produkcję prądu.

Projekt podzielony jest na dwie części – kampanię medialną i konkurs dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Od pierwszego października w całej Polsce pojawiły się billboardy wyjaśniające słowo „Prosument” zaprojektowane przez znanego grafika: Andrzeja Pągowskiego. Organizatorzy akcji zaplanowali szereg działań edukacyjnych i informacyjnych: począwszy od audycji i konkursów radiowych, skończywszy na publikacjach w prasie ogólnopolskiej i regionalnej. Powstał specjalny portal internetowy, który jest dedykowany akcji. -Zawiera on szereg materiałów informacyjnych i edukacyjnych. Są wśród nich nie tylko dokumenty prawne dotyczące energii i fotowoltaiki, ale również ciekawe artykuły, filmy i linki. Przygotowano sześć specjalnych kalkulatorów, dzięki którym można wyliczyć użycie energii elektrycznej w domu lub szkole, emisję CO2 oraz jego kompensację, dobrać panele fotowoltaiczne i oszacować efekt ekonomiczny takiego przedsięwzięcia.

Równolegle z kampanią społeczną Fundacja BOŚ uruchomiła ogólnopolski konkurs dla szkół, w którym może wziąć udział młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. W ramach projektu, przygotowano dwa niezależne konkursy (badawczy i filmowy), w których pula nagród przekracza 60 tys. zł. Udział produkcji energii ze źródeł odnawialnych staje się w Polsce coraz większy. Takie działania nie tylko chronią środowisko naturalne, ale przynoszą również wymierne oszczędności.

Na czym będzie polegał konkurs badawczy? Uczestnicy będą przeprowadzać (najczęściej z nauczycielami, fizyki) tzw. analizy energetyczne wybranych budynków (mieszkalnych i szkolnych), a następnie dobierać odpowiednie mikroinstalacje fotowoltaiczne. W konkursie filmowym natomiast, który nie wiąże się poprzednią rywalizacją, ale jest oddzielną inicjatywą, młodzież zostanie oproszona o przygotowanie własnych, edukacyjnych spotów filmowych wyjaśniających pojęcie „PROSUMENT”.

Zapraszamy na stronę projektu www.postawnaslonce.pl

 

 


Moduły monokrystaliczne stają się bardziej konkurencyjne

Maleje różnica w cenach pomiędzy bardziej wydajnymi modułami monokrystalicznymi i najpopularniejszymi obecnie na rynku PV modułami polikrystalicznymi. To wniosek z raportu firmy EnergyTrends, która taką sytuację tłumaczy większymi wolumenami produkcji paneli typu mono - co wynika jej zdaniem z większego popytu na skutek coraz szybszego rozwoju rynku małych instalacji fotowoltaicznych, na którym relatywnie częściej preferuje się moduły monokrystaliczne.

W swoim raporcie EnergyTrends zauważa także, iż zwłaszcza amerykański rynek domowych instalacji PV preferuje moduły monokrystaliczne ze względu na ich "estetyczną" przewagę nad modułami polikrystalicznymi. Zdaniem EnergyTrends, odgrywający coraz ważniejszą rolę w globalnej branży PV amerykański rynek domowych instalacji fotowoltaicznych - w tym rynek leasingu systemów PV - preferuje bardziej wydajne moduły, co przekłada się na większy popyt na moduły typu mono.

- Obecna sprawność chińskich ogniw monokrystalicznych wynosi ok. 18,4%, podczas gdy sprawność ogniw polikrystalicznych to ok. 17,4-17,6%. Zwykle ogniwa o wysokiej sprawności przekraczającej 17,6% to droższe produkty charakteryzujące się niższymi wolumenami produkcji - PV Tech cytuje Arthura Hsu z EnergyTrends.

- Ceny chińskich ogniw typu mono to ok. 0,41-0,43 $/W. Tymczasem oferta cenowa tajwańskich producentów wysokosprawnych ogniw polikrystalicznych jest niemal taka sama, przy czym różnica w sprawności wynosi tylko ok. 1% - dodaje Hsu.

źródło: gramwzielone.pl


 Energia ze słońca do produkcji materiałów PV

Dzięki naukowcom z Uniwersytetu w Stanie Oregon, USA, możliwe jest jeszcze lepsze bardziej ekologiczne podejście do produkcji ogniw słonecznych. Materiały używane w ogniwach mogłyby być wytwarzane przy użyciu energii pochodzącej ze Słońca.

Jak komentuje Chih-Hung Chang, profesor zajmujący się inżynierią chemiczną na Uniwersytecie w Oregonie, wynaleziony przez uczelnię system przyczyni się do znacznej redukcji kosztów wytwarzania ogniw.

Ogniwa mogłyby być produkowane wszędzie, gdzie tylko istnieje odpowiedni poziom nasłonecznienia. Nowa technika jest oparta na wykorzystaniu mikroreaktora o ciągłym przepływie do produkcji atramentu w postaci nanocząsteczek. Atrament ten mogłyby być wykorzystany do nadrukowywania ogniw słonecznych.


Dotychczas istniejące metody były czasochłonne i miały wysokie koszty. W procesie zaproponowanym przez Uniwersytet w Oregonie, symulacja wiązki promieniowania słonecznego jest skupiana w słonecznym mikroreaktorze w celu jego nagrzania. Należy jedynie precyzyjnie kontrolować jego temperaturę, by jakość uzyskanego produktu była jak najwyższa. Proces może być równie dobrze wykonany przy bezpośrednim promieniowaniu słonecznym.

 - Nasz system może wytworzyć ogniwa słoneczne w ciągu minut. Tymczasem tradycyjne techniki zakładają od 30 min do dwóch godzin - zauważa Chang - Ta oszczędność na czasie, jest również czynnikiem wpływającym na redukcję kosztów.

Podczas eksperymentu, wytworzono ogniwa z indowego diselenku miedzi (CIS), jednak w przyszłości możliwe będzie uzyskiwanie  ogniw z innych materiałów, a nawet zaangażowanie stopionych soli w procesie, co zapewniłoby ciągłość produkcji.

źródło: inzynierpv.pl


 Rada Ministrów przyjęła ustawę o OZE! 08.04.2014

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów został przyjęty projekt ustawy o OZE. Następnym przystankiem będzie parlament, co kończy 2,5 roczny okres prac w rządzie.

 

 

 

 


Nabór wniosków - program BOCIAN.

NFOŚiGW dzisiaj ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego pt.: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Wzrost udziału rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”.

Cel programu:

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

Budżet:

Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania wynoszą 420 000 tys. zł ze środków NFOŚiGW.

Okres wdrażania:

1. Okres wdrażania w latach 2014 – 2022.

2. Alokacja środków w latach 2014 – 2018.

3. Wydatkowanie środków: do 2020 r.

Terminy i sposób składania wniosków:

1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

2. Wnioski będą przyjmowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia naboru przez NFOŚiGW. Nabory będą powtarzane do wyczerpania środków. nabór trwa od 01.04.2014 r. do 30.09.2014 r.

Formy dofinansowania:

Pożyczka.

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje podane są w zamieszczonym pliku:

http://gramwzielone.pl/uploads/files/bocian.pdf

źródło: gramwzielone.pl


 Czy wynalazek ten może zrewolucjonizować branżę fotowoltaiki?

Olga Malinkiewicz opracowała innowacyjną metodę pozyskiwania perowskitów, które mogą zrewolucjonizować nie tylko sposób produkcji energii ze Słońca, ale także całą energetykę. Wyniki jej prac doceniła Komisja Europejska.

Pracująca na Uniwersytecie w Walencji Polka odebrała kilka dni temu z rąk wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Neelie Kroes nagrodę w prestiżowym konkursie Photonics21.

Technologie bazujące na perowskitach - grupie związków nieorganicznych - mogą mieć jeszcze większą szansę na zrewolucjonizowanie fotowoltaiki niż grafen. Ocenia się, że mogą one z powodzeniem zastąpić w ogniwach fotowoltaicznych najczęściej wykorzystywany do ich budowy krzem.

- Ogniwa słoneczne porównywalne wydajnością z krzemowymi, ale w przeciwieństwie do nich tanie, a przy tym łatwe do wytworzenia i wygodne w użyciu, to Graal energetyki. Wreszcie na wyciągnięcie ręki - pisze "Gazeta Wyborcza".

Ogniwa zbudowane z perowskitów mogą być wydajniejsze, ale także elastyczne. To cecha, której nie da się osiągnąć z użyciem krzemu. Wydajność ogniw perowskitowych zbadana dotychczas w warunkach laboratoryjnych osiągnęła już kilkanaście procent, a naukowcy badający perowskity zapowiadają osiągnięcie dużo lepszych wyników.

- Krzemowa warstwa absorbująca energię słoneczną musi mieć około 180 mikrometrów grubości. Tę samą ilość energii zaabsorbuje perowskitowa warstwa o grubości poniżej jednego mikrometra - informuje "Gazeta Wyborcza", dodając,  że dzięki elastyczności ogniw z perowskitów, będzie je można nanosić na przykład na plastiki czy tkaniny.

Badania nad perowskitami prowadzi m.in. grupa naukowców pod kierownictwem Henrego Snaitha z Uniwersytetu w Oksfordzie, a także zespół Michaela Grätzela z uniwersytetu w Lozannie. Badacz z Oksfordu założył nawet firmę Oxford Photovoltaics, której celem będzie komercjalizacja ogniw perowskitowych wbudowanych w okna.

Metoda otrzymywania perowskitów opracowana przez Olgę Malinkiewicz ma jednak przewagę nad techniką produkcji zaproponowaną przez naukowców z Oksfordu w tym, że jest zdecydowanie tańsza, wykorzystuje bardziej stabilne materiały i nie wymaga stosowania wysokich temperatur.

 

źródło: gramwzielone.pl


 

Baterie litowo-powietrzne - Volkswagen.

Niemiecki koncern motoryzacyjny wypuścił już na rynek swój pierwszy w pełni elektryczny model - e-Golf. Teraz zapowiada rewolucję w zakresie baterii stosowanych w "elektrykach". Rozwijana przez VW bateria może "katapultować samochody elektryczne do mainstream-u" - ocenia serwis gas2.org.

Dr Heinz-Jakob Neusser z Volkswagena powiedział, że jego firma pracuje nad baterią samochodową o pojemności 80 kWh w innowacyjnej technologii - "dzięki której w gabarytach obecnie stosowanych baterii zmieści się około trzech do czterech razy więcej energii".

Jeśli zapowiadane przez Volkswagena rezultaty zostaną osiągnięte, wówczas VW w swoim elektrycznym e-Golfie będzie mógł zmieścić baterię o pojemności podobnej do baterii stosowanej obecnie w najbardziej wydajnej Tesli Model S.

Jak informuje blog gas2.org, baterią, nad którą pracuje VW jest bateria litowo-powietrzna "będąca świętym graalem technologii magazynowania energii od lat 70., ale nie rozwijana ze względu na przeszkody w postaci degradacji elektrolitu, zdolności produkcyjnych i wysokiego kosztu". Nad komercjalizacją tej technologii intensywnie pracują jednak naukowcy - nie tylko w VW, co potwierdzają wyniki osiągane przez amerykański Massechusets Institute of Technology czy uniwersytety w Japonii.

Zaleta baterii litowo-powietrznej w porównaniu do stosowanych obecnie z reguły w samochodach elektrycznych baterii litowo-jonowych to mniejsza waga, co wynika z zastąpienia katody powietrzem. Jak dodaje gas2.org, wykorzystanie baterii litowo-powietrznych sprawi, że zasięg samochodów elektrycznych wzrośnie do ponad 400 km.

Jednak jak na razie technologia baterii litowo-powietrznych jest w dalszym ciągu na etapie prac w laboratoriach, a Volkswagen nie podaje, kiedy zamierza zastosować tego rodzaju baterie w seryjnie produkowanych samochodach elektrycznych.

źródło: gramwzielone.pl


 

Kryteria udziału w programie Prosument.

Pobierz plik

 

NFOŚiGW postanowił nie czekać na uchwalenie ustawy o OZE, by przedstawić swój program dotacji wspierający mikroinstalacje OZE (w tym fotowoltaiczne), którego beneficjentami mogą być osoby fizyczne- program Prosument. Szczegółowe kryteria udziału w programie oraz warunki finansowania zostały niedawno przedstawione przez Fundusz.

Jednym z kryteriów jest to, że określonemu budynkowi mieszkalnemu przysługuje wyłącznie jednorazowe dofinansowanie dotyczące zakupu oraz montażu mikroinstalacji. Osoby, które mogą zostać beneficjentami powinny posiadać prawo własności do tego budynku, lub obiekt musi zostać objęty użytkowaniem wieczystym przez wnioskodawcę. Przy czym należy pamiętać, że beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia należności publiczno – prawnych związanych z otrzymaniem dofinansowania, tj. uiszczanie podatku dochodowego.

Finansowanie zostanie przydzielone  w formie dotacji wraz z kredytem udzielanym przez bank ze środków Funduszu, który podpisze z bankiem, który wygrał przetarg, umowę o współpracę. Poziom udzielonej dotacji będzie wynikiem wyliczenia średniej ważonej udziałów procentowych i będzie zależny od takich czynników jak typ mikroinstalacji oraz moc znamionowa. Poza mikroinstalacjami OZE do finansowania dopuszczone są również instalacje hybrydowe korzystające z różnego rodzaju źródeł i w tym wypadku dotacja musi wynieść nie mniej niż 20% łącznych kosztów kwalifikowanych.

Oprocentowanie kredytu wyniesie 1%, a kapitał oraz odsetki wynikające z oprocentowania będą spłacane zgodnie z wytycznymi umowy. Maksymalny dostępny okres kredytowania wyniesie 15 lat, a maksymalny okres karencji - 6 miesięcy. By nie stracić kredytu, beneficjent musi jednak zrealizować inwestycję w przeciągu 18 miesięcy od momentu zawarcia umowy kredytu. Aby finansowanie zostało wypłacone, wnioskodawca będzie musiał przedstawić:

- potwierdzenie przez wykonawcę spełnienia przez instalację wszystkich kryteriów programu priorytetowego

- zobowiązanie do montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta

- określenie przez wykonawcę gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z instalacji

- odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty uruchomienia instalacji

Co istotne, aby spełnić wymogi, wymagana jest wysoka jakość instalowanych urządzeń. Wnioskodawca musi zatem przygotować dokumenty, które wykażą, że urządzenia są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję na co najmniej 5 lat od momentu rozruchu i posiadają rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 3 lata.

W przypadku mikroinstalacji PV, program obejmuje instalacje do 40 kWp. Jako koszty kwalifikowane w tym projekcie wlicza się zakup całego systemu oraz montaż i uruchomienie. W instalacjach on-gridowych, będzie również do nich należeć koszt materiałów i robót, które są związane z przyłączeniem do sieci, liczniki, ale także projekty i pozwolenia, a nawet niezbędne do wykonania instalacji modernizacje budynku. Maksymalny koszt kwalifikowany instalacji wyniesie 8 tys. zł/kWp przy instalacjach do 10 kWp i 6 tys. zł/kWp dla instalacji o mocy od 10-40 kWp. W przypadku instalacji z akumulatorami koszt kwalifikowany wzrośnie o dodatkowe 5 tys. zł/kWp.

Moduły użyte do instalacji, w zależności od użytej technologii muszą posiadać jedną z podanych norm: PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu lub z normy równoważne, które zostały wydane przez właściwą jednostkę certyfikującą. Przy czym, data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. .

W przypadku instalacji akumulatorów magazynujących energię elektryczną, program Prosument jasno określa parametry: pojemność akumulatorów dobrana w stosunku co najmniej 1 kWh do 1 kW znamionowej mocy instalacji, 10-letnia żywotność, możliwość szeregowego i równoległego łączenia baterii w moduły dające poziom 24V lub 48V i 96V, system zarządzające pracą baterii, które posiadają co najmniej funkcje: monitoring napięcia każdego ogniwa, balansowanie ogniw, zabezpieczenie przed wysokim prądem, napięciem i zwarciem; monitorowanie temperatury ogniw i układu zabezpieczającego, redundancja zabezpieczeń, możliwość awaryjnego odłączenia baterii, liczenie State of Charge, interfejs: RS485 lub CAN, możliwość odczytu stanu naładowania baterii, napięć i statusu ładowani, ilość cykli ładowania i rozładowania do 80% pojemności: 2500, klasa szczelności IP67.

Dotacja jest wypłacana nie wcześniej, niż po potwierdzeniu przez bank realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia efektu ekologicznego. Co istotne, po otrzymaniu środków, beneficjent  będzie zobowiązany do przekazywania danych dotyczących wielkości produkcji energii ze swojego mikroźródła OZE, które to dane będą pochodzić z obowiązkowego do zamontowania licznika.

 

źródło: inzynierpv.pl

 


 

SMA wprowadza na rynek mikroinwerter.

SMA Solar Technology AG, (SMA), zamierza wprowadzić już niebawem mikroinwerter Sunny Boy 240. Produkt początkowo będzie dostępny na rynku, amerykańskim, niemieckim, austriackim i szwajcarskim.

Zastosowanie mikroinwerterów powoduję znaczne ułatwienie w projektowaniu systemów fotowoltaicznych. Skomplikowane dachy, gdzie występuje rozległe zacienienie spowodowane wykuszami lub innymi przeszkodami staje się mniej problematyczne. Przy zastosowaniu mikroinwertera każdy moduł jest indywidualnie zarządzany i pracuje z maksymalną możliwą wydajnością.

System PV oparty na mikroinwerterach charakteryzuje się także możliwością rozbudowy w każdym momencie, dzięki czemu system może być budowany etapowo, nie powodując postojów w produkcji energii elektrycznej. Instalację fotowoltaiczną można zmieniać lub modyfikować krok po kroku, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych użytkownika.

źródło: pvweb.pl


 

Dofinansowanie dla przedsiębiorców poprzez NFOŚiGW - program BOCIAN.

Cel programu:
Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Budżet:
1. Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania wynoszą 420 000 tys. zł ze środków NFOŚiGW.
2. Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 420 000 tys. zł.

Okres wdrażania:
1. Okres wdrażania w latach 2014 – 2022.
2. Alokacja środków w latach 2014 – 2018.
3. Wydatkowanie środków: do 2020 r.

Terminy i sposób składania wniosków:
1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
2. Wnioski będą przyjmowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia naboru przez NFOŚiGW. Nabory będą powtarzane do wyczerpania środków.
3. Ogłoszenia naborów z podaniem terminów składania wniosków będą zamieszczone na stronie www.nfosigw.gov.pl.

Podstawy prawne udzielenia dofinansowania:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
2. Pomoc publiczna udzielana będzie zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o pomocy publicznej.

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania:
Pożyczka.

Intensywność dofinansowania:
1) intensywność dofinansowania dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć:
a) elektrownie wiatrowe – do 30 %,
b) systemy fotowoltaiczne – do 75 %,
c) pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – do 50 %,
d) małe elektrownie wodne – do 50 %,
e) źródła ciepła opalane biomasą – do 30 %,
f) biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego oraz instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej – do 75%,
g) wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę – do 75 %;

kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;

2) przy określaniu poziomu dofinansowania należy uwzględniać przepisy  dotyczące pomocy publicznej.

Warunki dofinansowania:
1) kwota pożyczki: od 2 mln zł do 40 mln zł;
2) dofinansowanie nie może być przyznane przedsięwzięciom, które otrzymały dofinansowanie z innych programów priorytetowych NFOŚiGW;
3) oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi WIBOR 3M -100 pkt bazowych, nie mniej niż 2%. Wysokość oprocentowania opartego na stawce WIBOR na dany rok kalendarzowy, ustala się na podstawie wysokości tej stawki z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku kalendarzowego. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;
4) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki;
5) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
6) pożyczka nie podlega umorzeniu.

Beneficjenci:
Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzaje przedsięwzięć:
Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii o mocach mieszczących się w następujących przedziałach:
* systemy fotowoltaiczne moc od 200kWp do 1MWp
maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny 10 mln zł/MW
* elektrownie wiatrowe moc do 3 MWp
maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny 6,3 mln zł/MW
* pozyskiwanie energii z wód geotermalnych moc od 5 MWt do 20 MWt
maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny 3,7 mln zł/MW
* małe elektrownie wodne moc do 5 MW
maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny 25 mln zł/MW
* źródła opalane biomasą moc do 20 MWt
maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny 8,6 mln zł/MW
* biogazownie moc od 300 kWe do 2 MWe
maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny 16 mln zł/MW
* wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę moc do 5 MWe
maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny 7,5 mln zł /1 MWe dla ORC 20 mln /1 MWe (średnio 13,75)

Koszty kwalifikowane:
Koszty kwalifikowane na realizację przedsięwzięcia mogą być ponoszone w następujących kategoriach:
1) prace przygotowawcze (w tym: koncepcje techniczne, studium wykonalności, raport o oddziaływaniu na środowisko), pod warunkiem, że zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie;
2) projekty budowlane i wykonawcze;
3) koszt nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym:
a) budowli i budynków (powinien istnieć bezpośredni związek między nabyciem budynków i budowli a celami przedsięwzięcia),
b) maszyn i urządzeń,
c) narzędzi, przyrządów i aparatury,
d) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez  budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się instalacje wewnętrzne  w obiektach technologicznych, przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych, drogi i place technologiczne, itp.;
4) koszt montażu i uruchomienia środków trwałych;
5) koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;
6) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania.

źródło: gramwzielone.pl


 

Ułatwienie procedur przy otrzymywaniu dofinansowań.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada skrócenie i uproszczenie drogi prowadzącej do uzyskania dofinansowania.

Prezes Funduszu, Małgorzata Skucha, oznajmiła, że w 2014 r. średni czas od  wpłynięcia wniosku o dofinansowanie do wydania decyzji powinien wynosić  średnio 150 dni. Poprzez rozbudowę systemu informatycznego, dzięki czemu  wnioski będzie można składać w formie elektronicznej, NFOŚiGW chce skrócić  czas procedur mających na celu przyznanie finansowania. Fundusz chce też  wprowadzić i ustandaryzować katalog kosztów, które będzie można  zakwalifikować do dofinansowania, a także uprościć harmonogram  finansowo-rzeczowy, z którego wypełnieniem wnioskodawcy mieli dotychczas problemy.

 

źródło: gramwzielone.pl


 

 Program "Prosument"


Jak donosi SunnyHorizon ze śniadania prasowego w NFOŚiGW, trwają ostatnie ustalenia z wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska na temat ich zaangażowania w programie "Prosument". Ich udział w "Prosumencie" może pozwolić potencjalnym beneficjentom programu korzystającym z bezzwrotnej dotacji na ominięcie procedury kredytowej, a więc i na obniżenie kosztów udziału w programie.

Jak podaje SunnyHorizon, powyższe nie wyklucza oczywiście udziału w "Prosumencie" banku lub konsorcjum banków, które będą przyznawać w ramach "Prosumenta" niskooprocentowane kredyty. Procedura i harmonogram wyboru banku lub konsorcjum banków, które zostaną zaangażowane w "Prosumenta", pozostają bez zmian.

Jak ponadto informuje SunnyHorizon powołując się na informacje przekazane przez NFOŚiGW, dotychczasowa realizacja programu 45-procentowej dopłaty do kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych przyczyniła się do utworzenia w dodatkowych 35 tysięcy miejsc pracy w Polsce.

Na dzisiejszym spotkaniu w NFOŚiGW pojawiła się ponadto informacja o przymiarkach Ministerstwa Gospodarki do przygotowania niezależnego od programów realizowanych przez NFOŚiGW programu wsparcia mikroinstalacji OZE. W programie tym może zostać wykorzystany mechanizm bezzwrotnej pomocy, tak jak będzie miało to miejsce w przypadku "Prosumenta".

 

źródło: gramwzielone.pl


 

Już trzy kraje UE osiągnęły swój cel OZE na 2020 rok !


Bułgaria, Estonia i Szwecja osiągnęły już swoje cele OZE na 2020 rok – wynika z informacji podanych przez Eurostat.

Zgodnie z przyjętą przez Unię Europejską strategią wszystkie kraje członkowskie wspólnie do roku 2020 powinny osiągnąć 20-proc. udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w całkowitym zużyciu energii. W roku 2012 udział OZE w UE wynosił 14,1 proc. Dla porównania: w roku 2004, kiedy to po raz pierwszy wyliczono takie dane, udział OZE wynosił 8,3 proc.

Jak podaje Eurostat, w okresie od 2004 do 2014 roku największy wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii odnotowano w Szwecji (z 38.7 proc. do 51 proc.), Danii (z 14,5 do 26 proc.), Austrii (z 22,7 do 32,1 proc.), Grecji (z 7,2 do 15,1 proc.) i we Włoszech (z 5,7 do 13,5 proc.).

Największym udziałem energii odnawialnej w finalnym zużyciu w 2012 roku mogły poszczycić się Szwecja (51 proc.), Łotwa (35,8 proc.), Finlandia (34,3 proc.) i Austria (32,1 proc.). Z kolei najniższy ze wszystkich państw UE udział OZE mają Malta (1,4 proc.), Luksemburg (3,1 proc.), Wielka Brytania (4,2 proc.) i Holandia (4,5 proc.).

Niektóre kraje członkowskie zrealizowały już swoje cele na 2020 rok w zakresie energii odnawialnej, m.in. Estonia, której w 2011 roku udało się osiągnąć 25-proc. udział OZE w finalnym zużyciu energii. W 2012 roku do Estonii dołączyły Bułgaria (cel: 16 proc.) i Szwecja (49 proc.).

Polski cel na 2020 rok to 15-procentowy udział energii odnawialnej w finalnym zużyciu. W 2012 roku udział ten wyniósł 11 proc.

 

źródło: reo.pl

 


Polsce istnieje 28 prosumentów.

Jak podaje Rzeczpospolita, w Polsce istnieje już 28 prosumentów, zaś 262 wnioski czekają na przyłączenie do sieci. Agnieszka Głośniewska, rzecznik prasowy URE, zdradza na łamach dziennika, że do Urzędu dotarły informacje o odmawianiu przyłączania mikroźródeł do sieci w 19 przypadkach, pomimo zapewnień Operatorów Sieci Dystrybucyjnych, że tak nie jest.

W Polsce tylko kilkadziesiąt osób legalnie produkuje i sprzedaje prąd bez konieczności prowadzenia działalności gospodarczej, 28 z tych instalacji stanowią te prosumenckie, które mogą funkcjonować dzięki uchwaleniu małego trójpaku energetycznego (nowelizacji Prawa energetycznego). To w tym dokumencie znacznie ułatwiono przyłączenie dla takich instalacji- wystarczy jedynie zgłoszenie do OSD. Na rozpatrzenie czeka 228 wniosków od gospodarstwa domowych.

Z dotychczasowych danych wynika, że w Tauronowi udało się przyłączyć 18 instalacji prosumenckich dla osób fizycznych, zaś rozpatrywanych jest 90 (z czego w 50  przypadkach wnioskodawcą jest osoba fizyczna). PGE przyłączyło 12 mikroźródeł, pośród których 10 należy do osób fizycznych. W tym przypadku rozpatrywane są 172 wnioski, w tym 120 od osób fizycznych. Enea przyłączyła 58 źródeł energii osób fizycznych oraz 19 należących do firm.

Przyłączone instalacje będą mogły już niedługo ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie w postaci programu Narodowego Środowiska i Gospodarki Wodnej - Prosument.

źródło: inżynierpv.pl


Ogromna farma fotowoltaiczna w Chinach

Rozpoczęto pierwszy etap budowy projektu elektrowni fotowoltaicznej w Chinach (prowincja Gansu) o mocy 1,1 GW. Głównym inwestorem i wykonawcą jest deweloper i producent modułów fotowoltaicznych - Singyes Solar Technologies Holdings.

W grudniu 2013r. w Hongshagang Industrial Park w okręgu Minqin rozpoczął się etap, w którym zamontowanych zostanie 300 MW instalacji fotowoltaicznej. Prognozowana średnia produkcja z tego etapu inwestycji ma wynieść około 480 GWh energii elektrycznej.

W tym miejscu ma też powstać największa farma wiatrowa, której moc będzie większa niż łączna moc wszystkich naziemnych dotychczasowych elektrowni wiatrowych zbudowanych w Europie.

Finalizacja budowy systemu fotowoltaicznego Singyes, której moc wyniesie 1,1 GW, ma zakończyć się w ciągu pięciu najbliższych lat.

źródło: gramwzielone.pl


Power-One: REACT

PowerOne – amerykański potentat w produkcji inwerterów fotowoltaicznych zapowiedział, że skupi się na konfiguracji swoich inwerterów z technologią magazynowania energii, określając ją jako następny krok w rozwoju rynku fotowoltaicznego.

PowerOne, który w ubiegłym roku został przejęty przez koncern ABB, pracuje obecnie nad systemem magazynowania energii, którego nazwa to REACT (Renewable Energy Accumulator and Conversion Technology), który składa się z baterii litowo-jonowych o pojemności 2 kWh współpracujących z inwerterem o mocy 4,6 kW. PowerOne sprzedaje już system REACT w Niemczech i we Włoszech.

- Bateria i jej cykl życia jest kluczowym i najdroższym składnikiem systemu, więc chcemy go chronić w jak największym stopniu. Bateria pozwoli na 10 tysięcy cykli ładowań. (…) W dalszym ciągu czekamy na realizację zapowiedzi producentów baterii, że zwiększenie wolumenu produkcji pozwoli na obniżenie ich kosztów. Masowa produkcja to jedyny sposób na obniżenie ceny. (…) Dlaczego wybieramy 2 kWh, a nie 1 kWh albo 10 kWh? (…) W przypadku wysokiego kosztu baterii wynoszącego w przypadku 10 kWh około 25 tysięcy euro, inwestycja nigdy by się nie zwróciła. (...) Przeprowadziliśmy symulacje, z których wynika, że optymalne rozwiązanie uwzględniające stosunek kosztów do korzyści to 2 kWh – PV Tech cytuje Cesare Lanciniego z PowerOne.

Jak informuje PowerOne, system REACT ma na celu optymalizację dopasowania krzywej produkcji energii z krzywą konsumpcji energii na potrzeby własne właściciela systemu fotowoltaicznego. Zdaniem PowerOne, systemy w rodzaju REACT będą odgrywały coraz ważniejszą rolę na „post-taryfowym” rynku fotowoltaicznym.

- [REACT] to cześć wizji PowerOne w zakresie kolejnego etapu rozwoju rynku fotowoltaicznego. Obecnie np. w Wielkiej Brytanii dalej mamy taryfy gwarantowane i dalej zarabia się na sprzedaży energii, ale już w Niemczech czy we Włoszech obniżenie taryf gwarantowanych spowodowało zmianę w postrzeganiu inwestycji w domowe systemy fotowoltaiczne, które już nie mają zarabiać pieniędzy, ale je oszczędzać – PV Tech cytuje Cesare Lanciniego z PowerOne.

źródło: gramwzielone.pl


Zapraszamy na szkolenia organizowane przez PV Lab Sp. z o. o. w kwietniu 2014 roku.

Najbliższe terminy szkoleń: 1 kwiecień 2014 r. - szkolenie dla inżynierów z modelowania (projektowania) systemów fotowoltaicznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Podstawowa cena szkolenia 975 zł netto. 8 kwiecień 2014 r. - szkolenie dla inwestorów planujących inwestycje w fotowoltaice pod kątem aspektów prawnych i finansowych. Podstawowa cena szkolenia 650 zł netto. Zapisy pod adresem e-mail: biuro@pvlab.pl Serdecznie zapraszamy!


Gminy w Polsce wolą inwestować w technologie OZE zamiast energetykę jądrową.

Polscy naukowcy z Hertie School of Governance przeprowadzili badania, w których wykazano, że energetyka odnawialna (w przypadku 86% polskich gmin) stanowi bardzo ważny element gospodarki. 69% ankietowanych dostrzega możliwość rozwoju dzięki inwestycjom w OZE, dodatkowo 61% respondentów potwierdziło, iż jest to ich zdaniem inwestycja w przyszłość. Więcej niż połowa biorących udział w ankiecie twierdzi, że inwestycje w odnawialne źródła energii to duża szansa dla zwiększenia budżetu gminy. 43% ankietowanych opowiada się za 20-40% udziałem OZE do 2050 roku, natomiast 33% mówi nawet o 40-60% udziału. Jedynie 7% respondentów uważa, że OZE to zagrożenie dla gmin. Największym zaufaniem samorządy darzą systemy fotowoltaiczne i elektrownie wodne, natomiast biogazownie oraz elektrownie wiatrowe naganiają mieszane uczucia. Największym poparciem gmin cieszą się następujące gałęzie energetyki: słonecznej (85%), wiatrowej (65%), wodnej (58%), geotermalnej (54%), gazu łupkowego (50%), węgla kamiennego (28%), jądrowej (19%) oraz węgla brunatnego (18%). Rozwój tylko energetyki jądrowej poparło jedynie 36% gmin. Zdaniem jednego z naukowców (Puls Biznesu) zaskakująca jest rozbieżność między nastawieniem rządu a stosunkiem gmin do technologii odnawialnych źródeł energii.

źródło: inzynierpv.pl


Projekt ustawy o OZE jeszcze w marcu znajdzie się w lasce marszałkowskiej.

Takie informacje podczas VI Konferencji Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej przekazał Andrzej Czerwiński, poseł na Sejm RP i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki. - Projekt ustawy jest już po konsultacjach i w marcu powinien trafić do Sejmu. Jest wola polityczna, aby ta ustawa weszła w życie w tym roku – powiedział poseł Czerwiński. Podobne słowa padły z ust Macieja Kapalskiego, eksperta w Departamencie Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki. – Posiedzenia kolejnych komisji prawniczych zostały już zaplanowane w Rządowym Centrum Legislacji. Intencją Ministerstwa Gospodarki jest jak najszybsze skierowanie projektu ustawy o OZE do Sejmu – zapewnił Kapalski.

źródło: reo.pl


Rekord sprawności ogniwa CIGS firmy Stion.

Amerykański producent modułów cienkowarstwowych CIGS pochwalił się rekordową wartością sprawności ogniwa. Wytworzone przez firmę laboratoryjne ogniwo o wymiarach 20x20 cm osiągnęło sprawność o wartości 23,2%. Powyższy wynik nie jest oficjalnie potwierdzony przez żaden instytut badawczy, taki jak np. National Renewable Energy Laboratory (USA) czy też Instytut Frauenhofera (Europa). Firma planuje wprowadzenie do seryjnej produkcji standardowych modułów o wymiarach 1650x650 mm, których sprawność wyniesie 20-22%.

źródło: inzynierpv.pl


Możliwe drogi dla dalszego rozwoju branży PV w Niemczech.

W styczniu 2014 niemiecki rząd przygotował założenia reformy ustawy o odnawialnych źródłach energii. Został także już zaprezentowany projekt nowelizacji ustawy EEG. Nowa ustawa o OZE ma wejść w życie 1. sierpnia 2014 r. Projekt ustawy skupia się na mniej kosztownych technologiach. Co przyniesie reforma niemieckiego systemu wsparcia dla branży fotowoltaicznej? Największa zmiana czeka instalacje z instalacje fotowoltaiczne posadowione na gruncie. System ich wsparcia ma się opierać na modelu aukcyjnym. Zasada funkcjonowania systemu ma być podobna do planowanej w Polsce. Wsparcie otrzyma ta instalacja, za prąd z której zostanie zaoferowana najniższa cena. Jak dokładnie ma wyglądać system określi w przyszłości rozporządzenie. Aukcje dla instalacji fotowoltaicznych posadowionych na gruncie mają być projektem pilotażowym. Doświadczenia wyciągnięte na tym przykładzie posłużą do stworzenia najpóźniej w roku 2017 systemu aukcyjnego dla pozostałych odnawialnych źródeł energii. W celu lepszej integracji rynkowej zielonej energii ma zostać wprowadzona obowiązkowa sprzedaż bezpośrednia. Oznacza to, że prąd z instalacji OZE będzie obowiązkowo musiał zostać sprzedany bezpośrednio zainteresowanemu odbiorcy. Od roku 2015 w nowych instalacjach o mocy od 500 kW, od roku 2016 w nowych instalacjach o mocy od 250 kW i od roku 2017 w nowych instalacjach od 100 kW wynagrodzenia za wprowadzony do sieci prąd (feed-in tariff) zostaną zastąpione tzw. premią rynkową. Oznacza to, że dla wymienionych instalacji sprzedawca otrzyma za wprowadzony do sieci prąd obok uzyskanej ceny sprzedaży dodatkowo premię w wysokości różnicy pomiędzy ceną giełdową energii, a kwotą ustawowego wynagrodzenia. Wysokość premii rynkowej nie zmniejszy się, jeśli sprzedawcy uda się sprzedać wyprodukowaną energię elektryczną po cenie wyższej niż cena giełdowa. Dla energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych, które nie będą objęte modelem aukcyjnym ani regułami o obligatoryjnej sprzedaży bezpośredniej, nowa ustawa przewiduje wynagrodzenie w wysokości średnio 12 centów/kWh (ok. 480 PLN/MWh). Wysokość wynagrodzenia będzie korygowana przez system tak zwanej „oddychającej pokrywki”. Wynagrodzenie dla nowych instalacji ma zmieniać się wraz z ilością dobudowanych mocy i tym sposobem na bieżąco reagować na zmiany na rynku. Ponadto, dla budowy instalacji fotowoltaicznych mają być określone górne granice wzrostu zainstalowanego potencjału. Jeśli nowo wybudowane instalacje przekroczą łącznie roczną granicę mocy na poziomie 2500 MW, wówczas wysokość wynagrodzenia ulegnie obniżeniu. Wzrastające ceny energii elektrycznej, obniżające się wynagrodzenie za wprowadzony do sieci prąd oraz spadające ceny za moduły fotowoltaiczne skłaniają inwestorów z branży fotowoltaicznej do wypracowywania nowych modeli biznesowych, w których wsparcie za wprowadzony do sieci prąd nie jest główną korzyścią. Stosunkowo szeroko rozprzestrzeniony jest model produkcji energii elektrycznej na użytek własny. Już około 1,3 mln osób i przedsiębiorstw w Niemczech wykorzystuje w ten sposób zieloną energię. Zgodnie z tym konceptem, wytworzony w instalacji prąd zostaje (częściowo) zużyty przez operatora instalacji odnawialnego źródła energii. Operator instalacji nie musi jednak nabywać instalacji na własność, może ją wydzierżawić od osoby trzeciej, np. producenta lub dostawcy. Instalacja może wówczas zostać zamontowana przykładowo na dachu domu wielorodzinnego lub nieruchomości przemysłowej i zaopatrywać mieszkańców/najemców w prąd. Wydzierżawiający zazwyczaj przejmuje sfinansowanie instalacji oraz jej montaż i zyskuje dzięki temu klienta, który nie był gotowy nabyć instalacji na własność. Wydzierżawiający może dodatkowo uzyskać przychody przejmując stałe zlecenie konserwacji instalacji. Operator instalacji zaś uiszcza na rzecz wydzierżawiającego miesięczny czynsz, może eksploatować instalację i poprzez zużycie prądu w niej wytworzonego zaoszczędza koszty poboru energii, a dodatkowo korzysta z ekologicznej energii. Z powyższego modelu korzystają też właściciele nieruchomości, którzy wynajmują powierzchnie pod instalacje fotowoltaiczne. Nie wykorzystana przez operatora energia elektryczna wytworzona w instalacji może zostać wprowadzona do sieci i otrzymać wsparcie OZE. Wykorzystany na własne potrzeby prąd korzysta z wielu ulg podatkowych i według aktualnego stanu prawnego nie podlega opłacie OZE. Obok modelu opierającego się na zużyciu prądu z instalacji fotowoltaicznej na własny użytek branża widzi szansę w sprzedaży bezpośredniej. Sprzedaż bezpośrednia nie musi oznaczać sprzedaży na giełdzie. Prąd z instalacji fotowoltaicznych może zasilać przez kabel bezpośrednio sąsiednią nieruchomość. Za (w aktualnym stanie prawnym fakultatywną) sprzedaż bezpośrednią sprzedawca otrzyma nie tylko uzgodnioną cenę sprzedaży, ale i premię rynkową. Operatorzy instalacji, którzy sprzedają prąd na wolnym rynku otrzymają jeszcze premię menadżerską o ryczałtowej wysokości, która to premia nie jest już jednak przewidziana w projekcie nowelizacji ustawy EEG. Testowane i coraz śmielej realizowane są także inne modele związane z energią słoneczną. Warte wymienienia są np. projekty dotyczące magazynowania energii elektrycznej z instalacji solarnej. Chodzi tutaj zarówno o małe, atrakcyjne dla domów jednorodzinnych magazyny energii, jak i większe projekty dla całego sąsiedztwa lub nawet gminy. Otwierają się również nowe perspektywy związane z finansowaniem instalacji solarnych, jak np. leasing instalacji lub obywatelskie spółdzielnie energetyczne.

źródło: gramwzielone.pl


SMA i Danfoss zawiązują współpracę w branży inwerterów fotowoltaicznych.

Cały oddział produkcyjny duńskiego producenta inwerterów fotowoltaicznych, Danfoss'a, został przekazany firmie SMA, globalnemu producentowi inwerterów PV. W ramach transakcji Danfoss dostanie 20% udziałów w niemieckiej firmie. Zabieg ten spowoduje zwiększenie pozycji obu firm na rynku fotowoltaicznym.

źródło: inzynierpv.pl


Farma fotowoltaiczna o mocy 1,36 MWp w Polsce.

Firma Oberhauser Solar-Befestigungssystme GmbH, nasz bliski partner biznesowy, buduje aktualnie farmę fotowoltaiczną w miejscowości Gierzyce, która stanie się największą tego typu instalacją w Polsce. Na ten moment największą farmą PV w Polsce jest instalacja o mocy 1 MWp w Wierzchosławicach. Cała instalacja w Gierzycach będzie usytuowana na 232 stołach, na których ułożone są poziomo jeden nad drugim moduły polikrystaliczne o ułożeniu 6x4. Łączna ilość modułów wynosi 5568 sztuk o mocy 245 Wp. Przewidywany termin uruchomienia systemu to II kwartał br. Inwestorem jest Piotr Iwulski, prywatny przedsiębiorca. Poniżej znajdują się zdjęcia z realizacji farmy fotowoltaicznej w Gierzycach.


Magazynowanie energii - z samochodu do farmy PV?

Baterie z elektrycznych samochodów Nissan Leaf zostaną użyte do budowy systemu magazynowania energii na farmie fotowoltaicznej. Farma PV znajdująca się w okolicach japońskiej Osaki charakteryzuje się nominalną mocą, która wynosi 10 MWp. Instalacja należy do japońskiego inwestora Sumimoto Corporation. Wraz z Nissan Motors joint venture inwestor stawia sobie za cel stworzenie alternatywy dla zużytych baterii elektrycznych aut. Jednym z rozwiązań jest testowy magazyn energii 600kW/400kWh, który został zbudowany z 16 zużytych baterii litowo-jonowych z elektrycznych samochodów Nissana. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie ministerstwa środowiska, które chcę wspomagać projekty mające na celu magazynowanie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Katastrofa jądrowa elektrowni w Fukushimie spowodowała, że japoński rząd skupił się na rozwoju OZE. Wprowadzono program taryf gwarantowanych dla fotowoltaiki, co zaowocowało szybki rozwój branży fotowoltaicznej.

źródło: gramwzielone.pl


Program Polskiej Energetyki Jądrowej.

Ministerstwo Gospodarki opublikowało w styczniu br. dokument o nazwie PPEJ (Program Polskiej Energetyki Jądrowej). W dokumencie tym zawarte są wyliczenia Europejskiej Agencji Środowiskowej, które obrazują rzeczywiste koszty wytwarzania energii elektrycznej z węgla. Dokument ten oficjalnie prezentuje fakt, że energia elektryczna z węgla nie jest tak tania jak przekonują do tego osoby z branży energetyki konwencjonalnej opartej na tym surowcu. Koszty energii z odnawialnych źródeł, biorąc pod uwagę zewnętrzne koszty energetyki węglowej, znajdują się na zbliżonym poziomie, co stawia energię pochodzącą z OZE na wysokim miejscu wśród źródeł produkcji energii elektrycznej. Z treścią dokumentu można zapoznać się pod załączonym linkiem.

źródło: inzynierpv.pl


XVII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX

Od 18 do 20 marca 2014 roku w Targach Kielce odbędą się XVII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia. Podczas targów będzie można poznać najnowsze trendy obowiązujące w energetyce oraz zapoznać się z ofertą wielu polskich i zagranicznych firm zajmujących się tą tematyką. 

Ponadto na ENEX 2014 będzie możliwośc wzięcia udziału w wielu warsztatach dotyczących temetu energetyk