Blok o monitorowaniu systemów PV

Data szkolenia: 0000-00-00

1. Wstęp do monitoringu systemów fotowoltaicznych - 90 min

2. Praktyczne wykorzystanie systemu monitorującego Solar Log - 210 min

3. Przykłady realizacji z wykorzystaniem systemu Solar Log - 45 min

4. Wykorzystanie portalu Solar Log do nadzoru prawidłowego działania systemu PV - 60 min