Blok dla architektów

Data szkolenia: 0000-00-00

1. Aspekty prawne stosowania energii OZE w architekturze - 90 min

2. Technologie BIPV - 60 min

3. Technologie BAPV - 60 min

4. Architektoniczne aspekty BIPV - 45 min

5. Fotowoltaiczne instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 45 min

6. Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane - 60 min