Blok dla inwestorów

Data szkolenia: 0000-00-00

1. Uwarunkowania prawne związane z OZE i efektywnym wykorzystaniem energii w prawie UE i RP - 90 min

2. Przygotowanie procesu inwestycyjnego instalacji PV na bazie obecnego prawa oraz przyszłej ustawy OZE - 210 min

3. Pozyskiwanie środków na inwestycje PV - 105 min