Blok dla projektantów

Data szkolenia: 0000-00-00

1. Wstęp do projektowania systemów PV - 90 min

2. Projektowanie systemów PV wspomagane komputerowo - 210 min

3. Budowa kompleksowej oferty na wykonanie systemu PV - 105 min